ติดต่อเรา
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
147 หมู่ที่ 12   ตำบลแหลมรัง  อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5603-9780 เบอร์โทรสาร 0-5603-9780
Email : laemrangwit@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/laemrangwit


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
16.236596420401042

100.08181927116388