ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 โดย
นางสาวศิรินาฏ เจาะจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,22:57   อ่าน 104 ครั้ง