ภาพกิจกรรม
ตามโครงการวัยรุ่นไทยรู้เท่าทันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม นำโดยนางสาวศิรินาฏ เจาะจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จัดกิจกรรมตามโครงการวัยรุ่นไทยรู้เท่าทันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายมนัส ชมพูพื้น ปลัดอาวุโสอำเภอบึงนาราง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,23:05   อ่าน 108 ครั้ง