ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครองนักเรียนมอบอุปกรณ์สำหรับกดเจลแอลกฮอล์ให้โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้ปกครองนางสาวชื่นชนก  ลาปะ   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ได้มอบอุปกรณ์สำหรับกดเจลแอลกฮอล์ให้โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  โดยคุณครูพิไลวรรณ  ปุ่นพันปี  ครูเวรประจำวันพฤหัสบดีเป็นผู้รับมอบ  โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนมา  ณ ที่นี้

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2565,17:16   อ่าน 75 ครั้ง